Kandirano i Zamrznuto Voće

Pakovanje ove vrste proizvoda zahteva izuzetno kvalitetnu ambalažu izdržljivu na niske temperature. Za zamrznute proizvode naročito je bitna niska propustljivost na toplotu i svetlost. Flekso-štampa uz kombinaciji sa visokokvalitetnim otpornosnim materijalima garantuje odličan odnos cene i kvaliteta.